Skip to content

Polityka prywatności

Polityka prywatności (RODO), cookies oraz serwisu internetowego www.kancelariaprokura.pl Informacja o sposobie i celach pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych „KANCELARIA PROKURA”

1. CO TO JEST RODO
RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych. Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych miedzy poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

2. OD KIEDY RODO BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ
27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r. Nowe przepisy obowiązywać będą w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagały krajowej implementacji (wdrożenia) niezależnie od obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, która zostanie całkowicie zmieniona celem dostosowania jej do RODO.

3. CO TO SĄ DANE OSOBOWE
Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W praktyce mogą to być wszystkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będzie również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przetwarzamy. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pod adresem www.kancelariaprokura.pl wyrażasz zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności.

5. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Prokura Bartosz Frankowski Ul. Władysława IV 53/5, 81-398 Gdynia

6. KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH
W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem: biuro@kancelariaprokura.pl

7. PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email, opcjonalnie numeru kontaktowego telefonu jest konieczne w celu skorzystania z formularza kontaktowego oraz formularza „sprawdź swojego dłużnika”. Dodatkowo przedstawienie oferty usług, którymi Klient jest zainteresowany wymaga zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych (adres e-mail, opcjonalnie numeru telefonu). Możemy również rejestrować dane osobowe, gdy Klient kontaktuje się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W serwis wykorzystywane są również pliki cookie.

„Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Informujemy że przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia danych. Administratorem Państwa danych jest Kancelaria Prokura Bartosz Frankowski z siedzib przy ul. Władysława IV 53/5, 81-384 Gdynia.

8. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Przekazując nam swoje dane poprzez formularz kontaktowy oraz formularz „sprawdź swojego dłużnika” na stronie internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu przedstawienia informacji handlowej oraz oferty usług marketingowych w tym marketingu bezpośredniego, którymi Klient jest zainteresowany. Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które Klient wyraził zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie celem ustalania preferencji Klienta dotyczących usług lub przedstawienia ofert usług, którymi Klient jest zainteresowany. Dodatkowo do realizacji bezpłatnej usługi na podstawie formularza „sprawdź swojego dłużnika”.

9. PODSTAWA PRAWNA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa oraz rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z serwisu że udostępnione dane będą w sposób właściwy chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. Klientowi przysługuję prawo dostępu do treści danych, możliwość ich poprawiania lub sprostowania jak również do ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu Klient powinien kontaktować się z nami pod adresem: biuro@kancelariaprokura.pl Klient posiada również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do właściwego organu nadzorczego.

10. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Kancelaria Prokura pozyskane dane osobowe w celach obsługi zleceń (umowa z Klientem) może przekazywać swoim wyłącznie upoważnionym pracownikom do przetwarzania danych osobowych oraz zaufanym podmiotom na zasadzie umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być przekazywane również organom publicznym o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy prawa i przedstawią odpowiednie żądanie. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

11. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług na rzecz Klienta będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych firmy lub Klienta, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy będą przetwarzane do czasu zakończenia obsługi zapytania.

12. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Administrator nie podejmuje w pełni zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym jedynie może dokonywać profilowania korzystając z informacji zawartych w plikach cookies w celu dostosowania oferty.

13. PLIKI COOKIE
Informujemy że nasza strona internetowa wykorzystuje pliku cookie służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz analizowania ruchu na stronie internetowej. Pliki typu „Cookies” to dane informatyczne zapisane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia podczas gdy odwiedzamy różne strony internetowe. Użytkownicy mogą samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu. W ramach wspomnianego serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług, dostosowania zawartości, tworzenia statystyk, prezentacji opcjonalnych reklam, zapewniania bezpieczeństwa oraz niezawodności serwisu. Rodzaj wykorzystywanych plików cookies to sesyjne (pliki tymczasowe), stałe (przechowywane w urządzeniu) oraz wymagane pliki cookis (niezbędne dla sprawnego poruszania się po stronie internetowej), pliki cookies wydajności (zbierające informacje na temat korzystania przez użytkowania ze strony internetowej), pliki cookies funkcjonalne (pozwalające witrynie zapamiętać wybory jakich dokonuje użytkownik), pliki cookies reklamowe oraz statyczne (zliczanie statystyki odnośnie witryny internetowej)

14. AKTUALIZACJA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkie powyżej przedstawione informacje odnośnie ochrony danych osobowych, oraz funkcjonalności serwisu internetowego www.kancelariaprokura.pl mogą być stale modyfikowane. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie ich treści. Poprzez przystąpienie do korzystania z serwisu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.