Skip to content

Szybka i skuteczna windykacja na koszt dłużnika

Rozwiązujemy problemy naszych klientów od 2000 roku.
Masz nierzetelnego dłużnika ?
Nie zastanawiaj się, czas działa na Twoją niekorzyść !

O NAS

Jesteśmy zespołem specjalistów z dziedziny prawa, ekonomii, psychologii, który od ponad dwóch dekad pomaga klientom w trudnym procesie odzyskiwania należności. Zapewniamy kompleksową i profesjonalna pomoc prawną na każdym z etapów postępowania, od windykacji polubownej po postępowanie sądowe i egzekucyjne, korzystając przy tym ze wszelkich dostępnych środków jakie daje nam prawo cywilne i karne. Naszą dewizą jest rzetelność, sumienność i przede wszystkim konsekwentne działanie wobec dłużników.

Kancelaria Prokura to nie tylko windykacja należności, ale także wszechstronna pomoc w zapobieganiu podobnym zdarzeniom w przyszłości. Doradzamy naszym klientom, szkolimy ich pracowników, adaptujemy do ich organizacji nasze autorskie procedury. Dzięki tym działaniom opóźnienia w płatnościach i nierzetelni dłużnicy przestają być problemem.

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju.

DLACZEGO KLIENCI NAS WYBIERAJĄ

Szybkość i skuteczność prowadzonych działań

Sytuacja gospodarcza, liberalizacja prawa upadłościowego oraz inne czynniki chroniące dłużników sprawiają, że działania windykacyjne należy podejmować bezzwłocznie. Pamiętaj, czas działa na Twoją niekorzyść. Jeżeli przekażesz nam sprawę w odpowiednim czasie, możesz założyć, że odzyskamy dla Ciebie całą dochodzoną kwotę.

Doświadczenie w branży windykacyjnej od 2000 roku

Od ponad dwudziestu lat zbieramy i wykorzystujemy w praktyce wiedzę na temat skutecznego użycia wszelkich instrumentów jakie daje nam prawo cywilne i karne. Szeroki wachlarz możliwości działania i kompetencje w tym co robimy sprawiają, że jesteśmy pewni realizacji przyjętych zleceń.

Doskonałe rozeznanie lokalnych środowisk biznesowych

Wiedza na temat dłużnika, jego sytuacji finansowej i otoczenia biznesowego to podstawa skutecznego i szybkiego procesu windykacji. Bez takich informacji nie uda się przeprowadzić przynoszących efekt negocjacji, zabezpieczyć roszczenia, czy też właściwie przygotować wniosku o wszczęcie egzekucji. Wiedzę tę zbierzemy dla Ciebie w ramach prowadzonego zlecenia.

Indywidualne podejście do każdego zlecenia

Każda wierzytelność to inny stan faktyczny, każdy dłużnik to inne podejście do spłaty swoich zobowiązań. Nie ma jednej skutecznej procedury do rozwiązania wszystkich spraw. Do każdej zleconej sprawy przygotowujemy harmonogram, który przedstawiamy również Tobie, aby wszystkie nasze działania i czas ich realizacji były zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Wynagrodzenie należne tylko za sukces

Świadomi jakości świadczonych przez nas usług dzielimy z Tobą wszelkie ryzyka procesu windykacji i proponujemy Ci abyś zapłacił nam wynagrodzenie tylko i wyłącznie za sukces. Jeżeli nie uda nam się odzyskać Twoich pieniędzy nie zapłacisz nam nic.

Możliwość obciążenia dłużnika poniesionymi kosztami windykacji

Jeżeli Ty i Twój dłużnik jesteście przedsiębiorcami masz prawo do dochodzenia od dłużnika rekompensaty za poniesione koszty dochodzenia należności, w tym wynagrodzenia naszej kancelarii. Korzystając z tego prawa sprawiasz, że w ogólnym rozrachunku obsługa naszej kancelarii nie kosztuje Cię nic.

Masz nierzetelnego dłużnika? Nie zastanawiaj się, czas działa na Twoją niekorzyść!

JAK WYGLĄDA PROCES WINDYKACJI

PODPISANIE ZLECENIA I UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTW

CZYNNOŚCI WSTĘPNE

To czas kiedy analizujemy przygotowane przez Ciebie dokumenty potwierdzające roszczenie oraz weryfikujemy aktualną kondycję finansową dłużnika. Działania te pozwalają nam ocenić szanse wyegzekwowania należności, przygotować „mapę drogową” dalszych czynności windykacyjnych oraz określić wysokość wynagrodzenia kancelarii tj. prowizji należnej wyłącznie za sukces. To również czas kiedy odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy wątpliwości. Po podpisaniu zlecenia oraz udzieleniu pełnomocnictw przechodzimy bezzwłocznie do właściwych działań windykacyjnych.
PODPISANIE ZLECENIA I UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTW
DIALOG I NEGOCJACJE

WINDYKACJA POLUBOWNA

Pierwszym właściwym etapem działań windykacyjnych jest postępowanie polubowne. Podstawowym celem tego etapu jest doprowadzenie do jak najszybszej spłaty należności. Podczas tych czynności nie ograniczamy się do wymiany korespondencji, a stawiamy na kontakt bezpośredni z dłużnikiem, co bardzo pomaga w rozmowach i negocjacjach. Czynności w terenie pozwalają nam również na ocenę rzeczywistej kondycji finansowej dłużnika, co determinuje kolejne działania w sprawie. W przypadku zawarcia z dłużnikiem porozumienia co do spłaty należności monitorujemy jego realizację.
DIALOG I NEGOCJACJE
REPREZENTACJA PRZED SĄDEM

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

W przypadku gdy dłużnik nie ma woli zawarcia porozumienia lub nie realizuje jego postanowień rekomendujemy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie zapewniamy pełną obsługę prawną toczącego się przed sądem procesu, od momentu złożenia pozwu do momentu uzyskania prawomocnego orzeczenia. Podczas postępowania sądowego bardzo duży nacisk kładziemy na zabezpieczenie roszczenia. Jeżeli tylko stan faktyczny sprawy na to pozwala korzystamy z instrumentów prawnych sprawiających, że jeszcze przed rozpoczęciem procesu Twoje należności odbierane są dłużnikowi, następnie deponowane na właściwym rachunku sądu i tam bezpieczne czekając na koniec procesu. Przekazanie sprawy do sądu nic nie zmienia w kwestii wynagrodzenia kancelarii, które to nadal należne jest tylko i wyłącznie za sukces tzn. po wyegzekwowaniu należności.
REPREZENTACJA PRZED SĄDEM
NADZÓR I ASYSTA CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH

EGZEKUCJA KOMORNICZA

Jeżeli po zakończeniu postępowania sądowego dłużnik nadal nie dokonał spłaty należności sprawę bezzwłocznie kierujemy na drogę przymusu egzekucyjnego. Na podstawie dotychczas zebranych informacji o dłużniku przygotowujemy wniosek o wszczęcie egzekucji i składamy go u współpracującego z nami komornika sądowego, wybierając najlepszego pod kątem właściwość i sposobu działania. Doświadczenie pozwala nam wybierać najskuteczniejszych i najbardziej pracowitych komorników z całej Polski. W trakcie postępowania bierzemy aktywny udział we wszystkich czynnościach egzekucyjnych, asystując i nadzorując ich przebieg.
NADZÓR I ASYSTA CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNYCH

Adres

KANCELARIA PROKURA
ul. Władysława IV 53/5
81-384 Gdynia

Godziny otwarcia

Kancelaria czynna
Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00.

Kontakt

tel. +48 58 781 01 91
mob. 535 855 503
fax. + 48 58 781 01 29
e-mail: biuro@kancelariaprokura.pl

Zapytaj o konsultację

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytanie lub chcesz uzyskać więcej informacji.